Recenzja #331 Europe Divided

Zmagania dwóch największych mocarstw nie skończyły się wraz z upadkiem muru berlińskiego. Po roku 1990 zmagania Rosji z Zachodem przybrały inny charakter. Właśnie ten temat potraktowano jako dobry materiał na planszówkę. Czy słusznie? O tym przekonacie się niebawem!